Voorwoord

Een kleine introductie

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u als ouder. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo’n 7500 uur toevertrouwt aan de zorg van de basisschool? Dat is een groot en belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je met zorg. Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit.

Onze school heeft deze schoolgids samengesteld om te helpen bij het kiezen van de juiste school voor uw kind. In deze schoolgids beschrijven wij waar wij voor staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te verbeteren. Vanzelfsprekend is deze schoolgids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we de verantwoording af voor onze manier van werken en voor de resultaten die we op onze school halen.

Deze schoolgids is altijd actueel en beschikbaar op onze website.

Wij willen het beste uit uw kind halen door niet alleen het resultaat als eerste doel te kiezen, maar ook de weg naar dit doel toe. Wij gaan uit van wat het kind kan, hoe het leert en hoe het kind trots kan zijn op zijn eigen succeservaringen. Daarbij stellen wij onszelf hoge doelen.

Als team willen we zorgen voor een goed, boeiend en passend onderwijs. Dat willen we samen met u bereiken door een goede onderlinge samenwerking.

We hopen dat u met plezier en met belangstelling deze gids leest.
Mocht u informatie missen, dan horen we dat graag van u. Opmerkingen en suggesties van uw kant zijn uiteraard van harte welkom.

Wij wensen kinderen en ouders op onze school een boeiend, fijn en succesvol schooljaar toe.

Namens het team van de Prinses Beatrixschool,

Lisette Vlek-van Marken, Schoolleider